Categories
ตลาด

มาตรการตลาดสด จะมีการเปิดทำการในช่วงแพร่ระบาดของโควิด

หลังจากนี้ถ้าหากมี มาตรการตลาดสด จะมีการเปิดทำการในช่วงแพร่ระบาดของโควิด ควรจะมีการบริหารอย่างไร มาตรการควรจะกำหนดเรื่องไหนอย่างไรบ้าง เนื่องจากตลาดจะมีสองรูปแบบ แบบแรกคือตลาดที่มีโครงสร้าง ตลาดนัดนินจา ส่วนแบบสองที่เราคุ้นเคยกันคือตลาดที่อยู่กลางแจ้ง ก็อันนี้หลักการสำคัญก็คือส่วนที่หนึ่งท่านที่ดูแลหรือเป็นเจ้าของตลาด เราอยากให้ทำจุดคัดกรอง ซึ่งตรงนี้จะเป็นตัวช่วยทำให้เนื่องจากเป็นพื้นที่เปิด เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คนจะเข้ามาใช้บริการเยอะ อยากขายของตลาดนัด

มาตรการตลาดสด

มาตรการตลาดสด มันจะช่วยให้เราดูแลซึ่งกันและกัน

ถ้าหากท่านทำจุดคัดกรอง มาตรการตลาดสด มันจะช่วยให้เราดูแลซึ่งกันและกัน และในส่วนของจุดคัดกรองมักจะเน้นให้มีพื้นที่ ๆ สามารถทำให้ผู้ใช้บริการได้ล้างมือก่อนเข้าบริการด้วย จะให้เป็นเจล หรือ อ่างล้างมือก็ได้ นอกจากนี้ยังเป็นจุดที่มักจะมีการประชาสัมพันธ์ขอให้สวมหน้ากากทุกท่าน อันนี้เป็นที่สำคัญมากเพราะเราไปใช้พื้นที่ร่วมกัน อย่างน้อยถ้าทุกคนปกป้องทุกคนเข้าไปแล้ว ผู้ค้าทุก่านอันนี้ก็เป็นอยู่ในมาตรฐานอยู่แล้วที่ต้องสวมหน้ากากเช่นเดียวกัน ตลาดนัดความสุข

ในพื้นที่ต้องมีหน้ากากผ้าเป็นอย่างน้อย อันนี้เป็นมาตรฐานที่เราต้องดำเนินการร่วมกัน อย่างที่หมอบอกมาตรการต้องยังคงเดิม อันนี้ยังต้องคงเดิมนะค่ะ แล้วก็ต่อเนื่องไปด้วยว่าการจัดพื้นที่ตอนนี้หลายตลาดก็ดำเนินการแล้ว พื้นที่ตรงไหนที่เป็นการขายอาหารสด อาหารแห้ง ถ้าหลายตลาดมีลักษณะมีการขายอย่างอื่นด้วย ซึ่งมีแนวโน้มได้รับการผ่อนปรน อันนี้รวมอาหารที่ทำปรุงสำเร็จด้วย อาจจะเริ่มมีการขายส่วนอื่นที่เป็นตลาดนัดตามมา อยากให้มีการแยกพื้นที่ให้ชัดเจน ธุรกิจตลาดนัด 

ต้องคำนึงถึงความสะอาดของตลาด อย่างน้อยทุกวันท่านจะต้องมีการกวาดล้างตลาด ให้สะอาดแล้วก็ตรงแผงขายเนี่ยโดยเฉพาะส่วนอาหารสด อันนี้ต้องมีการล้างทำความสะอาดแผงทุกวัน ส่วนอาหารแห้งมีการวางไว้แล้ว อาจจะต้องมีภาชนะคลุมไว้เรียบร้อย ส่วนอาหารปรุงสำเร็จต้องมีสิ่งปกปิดอาหารให้ชัดเจนค่ะ ยูฟ่าเบท

ตลาดสด

วิธีป้องกันของตลาด

  • วัดอุณหภูมิก่อนเข้าตลอด
  • ทุกคนต้องใส่แมสป้องกัน
  • มีการล้างมือทุกครั้ง
  • มีภาชนะคลุมอาหาร